Pályázati lehetőség rendezvényen történő részvétel támogatására


A Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Berlin-Chemie” vagy „Berlin Chemie/A. Menarini Kft.”) elkötelezett az orvostudomány fejlődése, ekként az egyes egészségügyi szakemberek szakmai fejlődése, tudományos munkássága támogatása iránt. 

Ezen célból a Berlin-Chemie az egyes egészségügyi szakemberek kérelmére, az egyes egészségügyi szakemberek szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvényen való részvétele érdekében természetbeni támogatást nyújthat. 

A természetbeni támogatásra az egészségügyi szakember a lentebb részletezett módon pályázhat. A pályázati kérelem kitöltött, dátumozott és aláírt példányát, annak mellékleteivel együtt - beleértve a szakmai önéletrajzot, valamint a dátumozott és aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot - az adott rendezvény kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani.
Pályázata elbírálását követően, amennyiben az elfogadásra kerül, küldjük Önnek a szerződés tervezetet, mely indokolt esetben, kölcsönös egyetértés esetén módosítható.
A támogatást a rendezvényre csak akkor tudjuk biztosítani, ha visszaérkezett a vállalathoz az Ön által is elfogadott, aláírt és dátumozott eredeti szerződés.
Kérjük postafordultával szíveskedjék ezt visszaküldeni. Megértését köszönjük.

_______________________________________
Pályázat menete:
 1. Az alábbi linken lévő űrlap hiánytalan kitöltése és elküldése, melyről e-mailben másolatot kap a pályázó. A kapott e-mailből az űrlap kinyomtatása az elejétől legalább a VI. pontig, majd az űrlap aláírása és lepecsételése. (Aláírás és pecsét helye az V. pont végén található, mely jellemzően az 5. lap körül található a megadott adatok mennyiségének függvényében.) Mindezeket követően a kinyomtatott űrlap elejétől az aláírás és pecsétlenyomatig való beszkennelése PDF, vagy JPG fájlként.
  Az űrlap elérhetősége:
  https://forms.gle/L8Leq235CyWwXw7E9

   
 2. Az 1. pontban részletezett dátumozott és aláírt űrlap, a szakmai önéletrajz, valamint a dátumozott és aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozat a rendezvény előtt minimum 30 nappal való továbbítása a
  BC-HU@berlin-chemie.com címre
  Az összeférhetetlenségi nyilatkozat elérhetősége:
  https://drive.google.com/file/d/1IwvJIe7n7VWt04POmLUSDRFKwB14VYNh/view?usp=sharing
 3. Az 1. pontban részletezett űrlap aláírt és lepecsételt, eredeti verziójának postázása a
  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft, 1087 Budapest, Hungária körút 30/A 8. em. címre.Pályázatának elbírálása csak a fent részletezett dokumentumok megadott határidő előtt, e-mailben való hiánytalan megérkezését követően kezdődik. A támogatás kedvező elbírálásáról e-mailben értesítjük a jelentkezőt. Berlin-Chemie fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül ne támogasson. Amennyiben pályázata kedvező elbírálásban részesült, úgy Berlin-Chemie csak az eredeti dokumentumok postán való beérkezését követően köt szerződést a támogatottal. A támogatás nyújtásának feltétele az eredeti szerződés mindkét fél által történő aláírása.


Pályázati anyagának beküldésével egyúttal hozzájárul a beküldött dokumentumokban található személyes adatainak Berlin-Chemie általi adatkezeléséhez. Adatait a Berlin-Chemie cégcsoport saját szerverparkjában, valamint a Berlin-Chemie által a Google LLC-től bérelt céges felhőben tároljuk, azokat a pályázatok adminisztrációjának a céljára használjuk. E adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (legalább 6 évig, legfeljebb 10 évig) megőrizzük. Részletesebb adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat a pályázati kérelem részét képezi.


Letölthető önéletrajz minták:
Pdf formátumú önéletrajz minta
Docx formátumú önéletrajz minta