Pályázati lehetőség rendezvényen történő részvétel támogatására


A Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Berlin-Chemie” vagy „Berlin Chemie/A. Menarini Kft.”) elkötelezett az orvostudomány fejlődése, ekként az egyes egészségügyi szakemberek szakmai fejlődése, tudományos munkássága támogatása iránt. 

Ezen célból a Berlin-Chemie az egyes egészségügyi szakemberek kérelmére, az egyes egészségügyi szakemberek szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvényen való részvétele érdekében természetbeni támogatást nyújthat. 


A természetbeni támogatásra az egészségügyi szakember a lentebb részletezett módon pályázhat. A pályázati kérelem kitöltött és aláírt példányát, annak mellékleteivel együtt az adott rendezvény kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani.

_______________________________________
Pályázat menete:
 1. Az alábbi linken lévő űrlap hiánytalanul kitöltése és elküldése, melyről e-mailben másolatot kap a pályázó. A kapott e-mailből az űrlap kinyomtatása az elejétől legalább a VI. pontig, majd az űrlap aláírása és lepecsételése. (Aláírás és pecsét helye az V. pont végén található, mely jellemzően az 5. lap körül található a megadott adatok mennyiségének függvényében.) Mindezeket követően a kinyomtatott űrlap elejétől az aláírás és pecsétlenyomatig való beszkennelése PDF, vagy JPG fájlként.
  Az űrlap elérhetősége:
  https://forms.gle/L8Leq235CyWwXw7E9

   
 2.  Az alábbi linken lévő szerződés sablon kinyomtatása, hiánytalan kitöltése, aláírása lepecsételése és szkennelése PDF-ként, esetleg JPG-ként. Szerződés sablon letölthető a linkre kattintva:
  Támogatási szerződés tervezet.pdf (630 kb)

 3. Az e-mailben kapott űrlap a rendezvény előtt minimum 30 nappal való továbbítása a BC-HU@berlin-chemie.com címre úgy, hogy e levélhez mellékelendő a 1. pont szerint aláírtan és lepecsételten beszkennelt űrlap, valamint a 2. pont szerint aláírtan és lepecsételten beszkennelt szerződés tervezet, továbbá a szakmai önéletrajz.
 4. Az 1. valamint a 2. pontban részletezett (űrlap és szerződés tervezet) dokumentumok aláírt és lepecsételt, eredeti verziójának postázása a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft, 2040 Budaörs, Neumann János utca 1. IV. em. címre.


Pályázatának elbírálása csak a 1., a 2. és a 3. pontban részletezett dokumentumok fent megadott határidő előtt, e-mailben való hiánytalan megérkezését követően kezdődik. A támogatás kedvező elbírálásáról e-mailben értesítjük a jelentkezőt. Berlin-Chemie fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül ne támogasson. Amennyiben pályázata kedvező elbírálásban részesült, úgy Berlin-Chemie csak az eredeti dokumentumok postán való beérkezését követően köt szerződést a támogatottal. A támogatás nyújtásának feltétele az eredeti szerződés mindkét fél által történő aláírása.


Pályázati anyagának beküldésével egyúttal hozzájárul az beküldött dokumentumokban található személyes adatainak Berlin-Chemie általi adatkezeléséhez. Adatait a Berlin-Chemie cégcsoport saját szerverparkjában, valamint a Berlin-Chemie által a Google LLC-től bérelt céges felhőben tároljuk, azokat a pályázatok adminisztrációjának a céljára használjuk. E adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (legalább 6 évig, legfeljebb 10 évig) megőrizzük. Részletesebb adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat a pályázati kérelem részét képezi.