Pályázati lehetőség rendezvényen történő részvétel támogatására


A Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Berlin-Chemie”) elkötelezett az orvostudomány fejlődése, ekként az egyes egészségügyi szakemberek szakmai fejlődése, tudományos munkássága támogatása iránt. 

Ezen célból a Berlin-Chemie az egyes egészségügyi szakemberek kérelmére, az egyes egészségügyi szakemberek szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvényen való részvétele érdekében természetbeni támogatást nyújthat. 

A természetbeni támogatásra az egészségügyi szakember a lentebb részletezett módon pályázhat. A teljes pályázati anyagot a 3 csatolt dokumentummal az adott rendezvény kezdő napját legalább 60 nappal megelőzően kell benyújtani.

_______________________________________

A pályázat menete:

  1. Az alábbi 3. dokumentum hiánytalanul kitöltött, dátumozott aláírt és beszkennelt verziói szükségesek.
    • Saját formátumú önéletrajz, vagy ha a pályázónak ilyen nincs, akkor a kitöltött, innen letölthető Word önéletrajz minta. (Az önéletrajz minta szükség esetén PDF formátumban is elérhető ide kattintva.)

     
  2. Az alábbi linken elérhető pályázati űrlap hiánytalan kitöltése és az 1. pontban meghatározott dokumentumok felöltése.


Tájékoztatjuk, hogy pozitív elbírálás esetén – a jelentkezési laphoz mellékelt "Nyilatkozat Docusign digitális aláírás elfogadásáról" dokumentumban részletezettek szerint – a létrejövő jogügylet kapcsán a "DocuSign" digitális aláírás (erről részletes információt találhat a  www.docusign.com oldalon) használatával történik a megállapodások és jognyilatkozatok felek általi aláírása.

Pályázatának elbírálása csak a fent részletezett precízen kitöltött dokumentumok megadott határidő előtti hiánytalan megérkezését követően kezdődik. A támogatás kedvező elbírálásáról értesítjük a jelentkezőt. A Berlin-Chemie fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül ne támogassa a részvételét. 

Pályázata elbírálását követően, amennyiben az elfogadásra kerül, elküldjük Önnek a szerződés tervezetet, mely indokolt esetben, kölcsönös egyetértés esetén módosítható. A támogatást a rendezvényre csak akkor tudjuk biztosítani, ha a felek az erre irányuló szerződést kölcsönösen aláírják („Docusign” platformon keresztül). 

Pályázati anyagának beküldésével egyúttal hozzájárul a beküldött dokumentumokban található személyes adatainak Berlin-Chemie általi adatkezeléséhez. Adatait a Berlin-Chemie cégcsoport saját szerverparkjában, valamint a Berlin-Chemie által a Google LLC-től bérelt céges felhőben tároljuk, azokat a pályázatok adminisztrációjának céljára használjuk. Ezen adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (legalább 6 évig, legfeljebb 10 évig) megőrizzük. Részletesebb adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat a pályázati kérelem részét képezi.

Köszönjük, hogy bizalmával megtiszteli a Vállalatunkat. 


Conference