Jognyilatkozat

Jognyilatkozat oldal tartalma:
  • Jogi nyilatkozat
  • Általános szerződési feltételek
 

 _____________________________________________________________________________________


Jogi nyilatkozat - a honlap használatának feltételei

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. tájékoztatja Önt, hogy honlapjának (weboldalainak) böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Vonatkozó előírások

Ennek a webhelynek az összeállítása a vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet –, továbbá a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe betartásával készült.

A felelősség korlátozása, kizárása:

Ön a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. honlapjának oldalait saját felelősségére használja.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. – mint a honlap tulajdonosa – minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlap aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget a rákapcsolódással, tallózással, ill. letöltésekkel kapcsolatos, illetve a honlap egyéb használatából eredő, vagy ideiglenes nem-használhatóságából származó közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, illetve a honlap esetleges technikai hibáiért vagy hiányosságaiért, valamint a közölt információk pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért. Ezekért felelősség sem társaságunkat, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevőket nem terheli. Társaságunk fenntartja azt a jogot, hogy a honlap mindenkor megjelenő tartalmát, az ott leírt programokat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse, továbbá, hogy – előzetes bejelentés nélkül – a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A weboldalainkon elhelyezett tájékoztatások, közlések nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak. A weboldalainkról vagy azokon keresztül elért más oldalakról letöltött és megszerzett információk felhasználása saját felelősségre történik.

A honlap linkek (hivatkozások) segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban társaságunk nem szavatolja az ilyen – más tulajdonában lévő – honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a társaságunk honlapján szereplő linkre kattintva jutott oda. Bármely link csupán weboldalaink használóinak kényelmét szolgálja.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében - ideértve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

A weboldalainkon közzétett egészségügyi információknak (egészségre/betegségre vonatkozó, vagy gyógyszerekkel kapcsolatos közléseknek) nem célja a páciens (a honlap látogatója) és az orvos közötti kapcsolat helyettesítése, és nem áll módunkban megválaszolni a személyes egészségügyi problémákkal kapcsolatos e-maileket. Kérjük, konzultáljon megfelelően képzett egészségügyi szakemberrel, ha olyan egészségügyi problémája, vagy kérdése merül fel, amelyről weboldalaink említést tesznek.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. a honlapján közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

Szerzői jogi rendelkezések, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Társaságunk honlapjának tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Ön az Interneten keresztül honlapunk oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg, vagy nyomtathat ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét, és megőrizni a szerzői jogra és egyéb, szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat.

Ön nyilvánosságra hozatal céljából vagy kereskedelmi célra e honlap tartalmát - ideértve annak szöveges tartalmát, képeit, hang- és videó anyagait - sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel társaságunk előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A honlapunkon elhelyezett logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulásunkkal lehet felhasználni vagy sokszorosítani. A honlapunkra/weboldalainkra mutató hivatkozásokat (linkeket) csak előzetes írásos hozzájárulásunkkal lehet más, nem a társaságunk tulajdonában álló weboldalon elhelyezni.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. minden, a honlapjára küldött közlést – ideértve, a személyes adatok kivételével, bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot – nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem rendelkező információként kezel. Ön tudomásul veszi, hogy ezzel idő- és térbeli korlátozástól mentes, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt biztosít számunkra minden vagy bármely ilyen anyag bármilyen jogszerű célra történő, korlátozás nélküli felhasználására, közzétételére, lemásolására, módosítására, átdolgozására, nyilvános bemutatására és lefordítására.

A gyermekekről

Ezeket az oldalakat nem 14 éven aluliaknak szánjuk. Arra bíztatjuk a szülőket, hogy software eszközök, vagy online szolgáltatások igénybevételével tegyék biztonságosabbá gyermekeik Internet használatát.

Regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás, egyéb kérdések

Honlapunk egyes szolgáltatásaihoz (pl. hírlevél) és a honlap meghatározott részeihez (pl. szakmai oldalak) való hozzáférés – a hatályos jogszabályoknak, a társaságunkra vonatkozó egyéb előírásoknak való megfelelés érdekében – regisztrációhoz köthető. Az ezzel kapcsolatos szabályokat, valamint a weboldalaink használatát érintő adatvédelmi/-kezelési előírásokat honlapunk Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Változások a weboldalak tartalmában, a Jogi Nyilatkozatban

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a honlap bármely részét, illetve a jelen jogi nyilatkozatot bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk. Amennyiben honlapunk használati feltételeiben bármilyen változás történik, azt a jelen Jogi Nyilatkozatban – nyilatkozat frissítése útján – közzétesszük. A jelen Jogi Nyilatkozat bármely módosítása akkor lép életbe, amikor Ön a következő alkalommal belép weboldalainkra. Mindezek ellenére nem vagyunk kötelesek weboldalainkat naprakész állapotban tartani.

A Jogi Nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2014. február 28.

_____________________________________________________________________________________

1 A "cookie" vagy más néven "süti" egy apró, információtárolásra használt szövegfájl, amelyet a weboldal küld az Ön böngészőprogramjának. Kizárólagos célja, hogy az oldal emlékezzen bizonyos Önhöz kapcsolódó információkra és az Ön böngészéskor használt beállításaira.
Az internetes böngészőprogramok beállításaiban lehetőség van arra, hogy engedélyt adjon különféle cookie-k fogadására, vagy elutasítására. Kérhet ugyanakkor figyelmeztető jelzést is, így minden alkalommal Ön döntheti el, hogy engedélyezi, avagy elutasítja azt. Ha szeretne többet megtudni a "sütik"-ről, illetve hogy hogyan adhatja meg pontosabban a beállításait, kattintson a böngészőprogramja "Help/Segítség" menüjének "cookie"-kra vonatkozó szekciójára.

2 Az "Internet tag"-ek kisebbek, mint a "süti"-k, és olyan információkat árulnak el a honlap szerverének, mint az IP cím, valamint a felhasználó számítógépén található böngészőprogram típusa. A „tag”-eket a weblapra irányuló online hirdetésekre, vagy a weblap különböző oldalaira is helyezhetik. Az ilyen „tag”-ek azt mutatják meg, hogy hányszor keresték fel az adott honlapot, illetve hogy mely információk kerültek a leggyakrabban megtekintésre avagy letöltésre.

3 A "navigációs adatok" (log file-ok, szerver log-ok és clickstream adatok) a weboldal tartalmának javítását, piackutatási célokat és a látogatók felé történő egyszerűbb kommunikációt szolgálják.

4 Az „URL”, másnéven webcím, az Interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe.

5 Az egyes weboldalak ú.n. internetes protokol (IP) címet használnak. Az IP cím tulajdonképpen egy szám, amelyet az Ön internetes szolgáltatója rendel az Ön számítógépéhez, így válik elérhetővé a világháló. Az IP cím a felhasználó személy azonosítására nem alkalmas, mivel az esetek többségében folyamatosan változik (minden alkalommal, amikor csatlakozik az internethez), vagyis sokkal inkább dinamikus, nem pedig statikus (egy bizonyos felhasználó számítógépéhez kapcsolható) információ. Az IP cím segítségével meghatározhatunk bizonyos szerverhibákat vagy az egyes oldalak eléréséhez szükséges legrövidebb utat is.

 _____________________________________________________________________________________

Általános szerződési feltételek

További témák